Stosowana już od wielu lat zagranicą zasada 'Catch and Release', czyli złów i wypuść jest praktyką w ramach rybołówstwa rekreacyjnego traktowaną jako forma ochrony ryb. Najważniejszym elementem tej zasady jest wypuszczanie złowionych ryb z powrotem do wody, a jednym z praktycznych jej przejawów jest korzystanie z bezzadziorowych haków, ułatwiających ich wyciąganie z rybiego pyska ograniczając w ten sposób dodatkowe skaleczenia.

Oczywiście stosowanie tej zasady jest dla wędkarzy w Polsce sprawą dobrowolną /przede wszystkim należy przestrzegać przepisów Regulaminu amatorskiego połowu ryb PZW/. Decyzja o jej stosowaniu powinna zapaść mając na uwadze przede wszystkim fakt, że zabranie ryby w celach konsumpcyjnych wymaga jej wcześniejszego uśmiercenia.

Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za stosowaniem tej zasady jest fakt, iż to właśnie duże ryby (w szczególności duże samice - większa samica produkuje więcej ikry) są najistotniejszym ogniwem każdej populacji. Dojrzałe samice, czyli te które z pewnością przekroczyły wymiar ochronny dostarczają podczas rozrodu do populacji 'nowych sił' - narybku. Należy pamiętać, że tylko niewielki odsetek z całego narybku osiągnie dojrzałość płciową i sam przystąpi do rozrodu. I tu trafiamy na sedno sprawy - chodzi o to, aby dorosła ryba mogła przystępować do tarła wielokrotnie w ciągu życia - cyklicznie "dostarczając" młodych generacji. A ponieważ to właśnie kolejne tarła świadczą o dobrej kondycji i dobrym przystosowaniu danego osobnika, czyli "dobrej puli genowej", to również nam - wędkarzom powinno zależeć najbardziej, aby potomków posiadających "dobry zestaw genów" było jak najwięcej. Dodatkowo pozostawianie ryb w łowisku zapewniłoby częstsze sukcesy wędkarskie i więcej emocji na kolejnych wyprawach wędkarskich.

Bardzo zachęcamy do wypuszczania na wolność szczególnie tych największych osobników. W dobie powszechnych urządzeń elektronicznych umożliwiających szybką i sprawną dokumentację połowu już na łowisku, wierzymy, że dla większości wędkujących przywrócenie wolności złowionej rybie będzie jeszcze większą przyjemnością i dopełnieniem satysfakcji wędkarskiej.